GAT-Geschillen

Mijn Bewust Zijn valt als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Meer informatie over de  klachtenregeling vind u hier.

Mijn Bewust Zijn werkt als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie klik hier.

Mijn Bewust Zijn streeft ernaar goede zorg te verlenen. Mocht u onverhoopt niet
tevreden zijn dan is het belangrijk dit met mij te bespreken. Als ik niet weet dat u ontevreden bent, dan kan ik ook niets veranderen. Ik sta altijd open voor feedback.

Heb je een klacht over een behandeling en komen wij er samen niet uit dan kun je contact opnemen met het GAT via info@gatgeschillen.nl. Zij zullen je informeren over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure.